Thiết Bị Thể Dục Ngoài Trời / Sport & Fitness - Sport

Nutmeg Brasilia

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Nutmeg Brasilia
Product #8021544
Product # (old) GP877S
Age -
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 12 hours
Length 6860 mm
Width 5920 mm
Height 950 mm
Weight 528 kg
Volume 14.45 m³
Fall height 500 mm
Safety Area Width 9860 mm
Safety Area Length 8920 mm
Safety Area 88 m²
Anchoring Cast In Place
 
DOWNLOAD
 
DWG