Thiết Bị Công Viên / Park & Urban Furniture Benches

Bench Sofiero

WINAM - Doanh nghiệp cung cấp các thiết bị vui chơi trẻ em, vận động thể dục thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Bench Sofiero
Product #8037022
Colour Bark Brown/Galv
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 1 hours
Length 1760 mm
Width 350 mm
Height 450 mm
Weight 13.68 kg
Volume 0.28 m³
Anchoring Cast In Place
 
DOWNLOAD
 
DWG