Thiết Bị Công Viên / Park & Urban Furniture Benches

Bench Rörkröken

WINAM - Doanh nghiệp cung cấp các thiết bị vui chơi trẻ em, vận động thể dục thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Bench Rörkröken
Product #8037019
ColourBark Brown/Black
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time less than 1 hour
Length 1500 mm
Width 400 mm
Height 450 mm
Weight 24 kg
Volume 0.35 m³
Anchoring Cast In Place
 
DOWNLOAD

DWG