Thiết Bị Công Viên Nước / Themed Products

WATERCYCLE™

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

WATERCYCLE™

Kids can press the optional integral activator button to cause streams of water to spray from the “fenders” while mist sprays from the “tailpipes”. A mechanical horn is mounted on the front fender.

Options: Activator Button.

Catalog #W161

GPM (LPM) 37-57 (140-216)

psi (bar) 20 (1.38)

CGPM* (CLPM*) 12-17 (45-64)

Cpsi* (Cbar*) 20 (1.38)

*Denotes Water Conserving Version

DOWNLOAD