Thiết Bị Công Viên Nước / Forms AND Shapes

WATER WEB

Công ty cổ phần xây dựng WINAM - Chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em trong nhà ngoài trời, là đơn vị thiết kế khu vui chơi trẻ em uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hotline: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ www.winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

WATER WEB

The Water Web™ casts a circle of web-like streams of water. Add an activator button to the top for enhanced interactivity.

Options: Top Mounted Activator Button.

Catalog #W040

Spread – 4ft (m) (1.22)

GPM (LPM) 8 (30)

psi (bar) 1 (.07)

Spread – 8ft (m) (2.44)

GPM (LPM) 16 (61)

psi (bar) 2 (.14)