Thiết Bị Công Viên Nước / Sprayers

WATER PLUG™

Công ty cổ phần xây dựng WINAM - Chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em trong nhà ngoài trời, là đơn vị thiết kế khu vui chơi trẻ em uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hotline: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ www.winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

WATER PLUG™

The top of the Water Plug™ rotates to direct the soft-feel foam jet nozzle stream. The operating range can be preset at the factory from 45 to 360 degrees. This component has no pinch points.

Catalog #W102

Throw-ft. (m) 20 (6.10)

GPM (LPM) 20 (76)

psi (bar) 23 (1.59)

Water Conserving Version

GPM (LPM) 12 (45)

psi (bar) 16 (1.10)