Thiết Bị Công Viên Nước / Flush Mount

WATER FAN™

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

WATER FAN™

The Water Odyssey™ exclusive Water Fan™ creates a unique water effect in the shape of a peacock’s tail It is best suited to recirculation systems.

Catalog #W083

Height-ft. (m) 6 (1.83)

Width-ft (m) 12 (3.66)

GPM (LPM) 42 (159)

psi (bar) 6 (.41)

DOWNLOAD