Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Themed

UniMini Salbek

Công ty cổ phần xây dựng WINAM - Chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em trong nhà ngoài trời, là đơn vị thiết kế khu vui chơi trẻ em uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hotline: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ www.winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name UniMini Salbek
Product #8055789
Age 3-5
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 18 hours
Length 3000 mm
Width 3200 mm
Height 2500 mm
Weight 315 kg
Volume 2 m³
Fall height 1300 mm
Safety Area Width 6700 mm
Safety Area Length 6100 mm
Safety Area 29 m²
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG