Pots Planters And More / Outdoor Planters

Tall Metal Planters - Aluminum - 32' Tall, (18'/24' Length; 12' Width)

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

Tall Metal Planters - Aluminum - 32" Tall, (18"/24" Length; 12" Width)


SIZE
18"L X 12"W X 32"H 
24"L X 12"W X 32"