Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Solo

Swingseat/Rinda

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Swingseat/Rinda
Description 6mm Plast. Coated Chain
Product #8049717
Age 1-3
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time less than 1 hour
Length 310 mm
Width 270 mm
Weight 6.4 kg
Volume 0.06 m³
Anchoring Options
 
DOWNLOAD
 
DWG