Fountain People / Fountain Lighting

R-86B

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

R-86B

VACUUM FITTING

Designed with a standard 1/2” vacuum hose. Cast bronze with natural finish. Removable bronze plug and ground screw.

DOWNLOAD

Data & Dimensions