Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY NRG

NRG Dolomites

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name NRG Dolomites
Product #8019653
Age 5-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 24 hours
Length 4480 mm
Width 14090 mm
Height 2880 mm
Weight 642 kg
Fall height 1980 mm
Safety Area Width 17320 mm
Safety Area Length 3910 mm
Safety Area 65 m²
Anchoring Cast In Place - rubber mat
 
DOWNLOAD
 
DWG