Fountain People / Fountain Nozzles

Leaf & Vine Escutcheon

Winamgroup.net - Cập nhật liên tục, đầy đủ các xu hướng thiết bị sân chơi mới, các thông tin liên quan đến xây dưng, thiết kế, lắp đặt khu vui chơi trẻ em cùng các lời khuyên bổ ích cho việc lựa chọn thiết bị khu vui chơi an toàn, chất lượng. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net / www.winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

Leaf & Vine Escutcheon

The delicate Leaf and Vine pattern of this escutcheon will complement most architectural styles. This versatile casting may be utilized as a cover plate for a hidden fountain nozzle or it may be wall mounted. The finish is a verde green patina with subtle highlights.

Dimensions

7 1/2” diameter x 4” projection
19.1cm diameter x 10.2cm projection

Weight

6 lbs.
2.7 kg