Thiết Bị Công Viên Nước / Sprayers

LITTLE SQWERTS™ FROG

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

LITTLE SQWERTS™ FROG

Little Sqwerts™ are fun sprayers for the junior set. Closer to the ground and easier to reach with children pleasing designs. The operating range (spray width) of these units can be preset at the factory from 45 to 360 degrees.

Catalog #W292

Throw-ft. (m) 15 (4.57)

GPM (LPM) 12 (45)

psi (bar) 17 (1.17)

CGPM* (CLPM*) 6 (23)

Cpsi* (Cbar*) 8 (.55)

*Denotes Water Conserving Version

DOWNLOAD