Thiết Bị Công Viên Nước / Sprayers

LITTLE SQWERTS™ DUCK

Công ty cổ phần xây dựng WINAM - Chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em trong nhà ngoài trời, là đơn vị thiết kế khu vui chơi trẻ em uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hotline: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ www.winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

LITTLE SQWERTS™ DUCK

Little Sqwerts™ are fun sprayers for the junior set. Closer to the ground and easier to reach with children pleasing designs. The operating range (spray width) of these units can be preset at the factory from 45 to 360 degrees.

Catalog #W293

Throw-ft. (m) 15 (4.57)

GPM (LPM) 12 (45)

psi (bar) 17 (1.17)

CGPM* (CLPM*) 15 (4.57)

Cpsi* (Cbar*) 6 (23) 8 (.55)

*Denotes Water Conservation

DOWNLOAD