Thiết Bị Công Viên / Park & Urban Furniture Other Park & Urban Furniture

Foundation Post for litterbin

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Foundation Post for litterbin
Description Ø60mm
Product #8002750
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Length 1200 mm
Width -1 mm
Height -1 mm
Weight 2.5 kg
Volume 0.005 m³
Anchoring Cast In Place
 
DOWNLOAD
 
DWG