Marine / AZ Boatport®

EZ BoatPort® BP4000 with Float Tank & Air-Assist

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

EZ BoatPort® BP4000 with Float Tank & Air-Assist
SKU: BP4000
Category: EZ BoatPort®
 
DESCRIPTION
Dimensions: 78″ W x 18’6″ ′L (2 m x 5.8 m)
Area: 124 square feet (11.5 m)
Capacity: 4,000 lbs. (1,814 kg)
 
Includes: EZ BoatPort® base plus (2) 40″ x 5′ docks, float tank, air assist pump, and choice of long or short bunks.