Sân Chơi Trẻ Em Ngoài Trời / PLAY Solo

Dry wipe board

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Dry wipe board
Description Dry wipe board with pens
Product #8061967
Age 2-12
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly time 1 hours
Length 1200 mm
Width 15 mm
Height 595 mm
Weight 13.6 kg
Anchoring Free Standing
 
DOWNLOAD