Thiết Bị Thể Dục Ngoài Trời / Dog Agility

Dogpark Crawl Through

WINAM - Chuyên cung cấp các dòng sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị thể dục, thiết bị công viên uy tín, chất lượng, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Hotline: : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Dogpark Crawl Through
Product #8002943
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Length 2200 mm
Width 960 mm
Weight 185 kg
Volume 1 m³
Anchoring Sunken Foundation
 
DOWNLOAD
 
DWG
 

Sản phẩm liên quan