Thiết Bị Công Viên Nước / Mini Series

DIRECTIONAL EYEBALL JET

WINAM - Luôn mang đến những sản phẩm thiết bị khu vui chơi, thiết bị vận động ngoài trời chất lượng cao, độc đáo và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

DIRECTIONAL EYEBALL JET

The Directional Eyeball Jet creates an adjustable arching stream of water

Catalog #W086

Height-ft. (m) 4 (.1.22)

Throw-ft. (m) 4 (.1.22)

GPM (LPM) 4 (15)

psi (bar) 3 (.21)

 

*Water Conserving Version

CGPM (CLPM) 2 (8)

cpsi (cbar) 3 (.21)

Sản phẩm liên quan