Thiết Bị Công Viên Nước / Aqua Sprayers™

CALLIE'S CASTLE

WINAM - Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em và thiết bị thể dục thể thao hàng đầu Việt Nam. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: [email protected]

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

CALLIE'S CASTLE

Catalog #F2029

L x W x H 3’ x 3’ x 18’

GPM (LPM) 9 (34.1)

psi (bar) 2 (.14)

DOWNLOAD