Thiết Bị Công Viên Nước / Themed Products

BUDDY BOVINE™

Công ty Cổ phần Xây dựng WinAm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các hệ thống mái che cao cấp, thảm sàn cao su, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao với thiết kế tinh tế và chất liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Liên hệ : (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

BUDDY BOVINE™

Playful Buddy Bovine™ emits a refreshing spray of water to cool kids on a hot summer day.

Options: Hand Wheel; Activator Button; Sound.

Catalog #W244

GPM (LPM) 3 (11)

psi (bar) 3 (.69)

DOWNLOAD