Thiết Bị Công Viên / Park & Urban Furniture Ashtrays

Ash-Stand Gastro

WINAM - Doanh nghiệp cung cấp các thiết bị vui chơi trẻ em, vận động thể dục thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liên hệ: (028) 66 86 7777 | 09.6161.0202/ Email: contact@winamgroup.net

Price Contact Us (+84) 0915 662 662

PRODUCT INFORMATION
Name Ash-Stand Gastro
Description Ø350
Product #8012733
Colour Black
Price Contact : (+84) 09.6161.0202
 
TECHNICAL INFORMATION
Assembly timeless than 1 hour
Length 180 mm
Width120 mm
Height 300 mm
Weight 2.9 kg
Volume 0.02 m³
 
DOWNLOAD
 
DWG
 

Sản phẩm liên quan